Načítání...
+7 (812) 575 58 24
+7 (495) 227 87 84
  • Radioguide
  • Audioguide
  • SYSTÉMY SIMULTÁNNÍHO PŘEKLADU
  • DIGITÁLNÍ EXKURZNÍ SYSTÉM
  • ORGANIZACE KONFERENCÍ A FÓRŮ

Rozhlasový průvodce splnil státní objednávku na výrobu a nahrání audio průvodců.

8.dubna 2016

V minulém roce zvítězila společnost Rozhlasový Průvodce v tendru Na vytvoření audio kontentu pro exkurze a jeho nahrávky na speciální zařízení – Audio průvodce. Tender byl uspořádán Federální agenturou pro turismus.

Cílem práce je vytváření pozitivního imidže Ruska, jako země příhodné pro turistiku a oddech, vytvoření podmínek pro zvýšení návštěvnosti turistických objektů RF, rozvoj vnitřní turistiky, zvýšení kvality služeb pro individuální turisty prostřednictvím popularizace digitálních elektronických exkurzních zařízení Audioprůvodce. 

Pro splnění státní zakázky společnost začala spolupráci s dvaceti nejlepšími průvodci, pracovníky regionálních muzeí, historiky, uměnovědce z Petrohradu, Krymského federálního okruhu a Krasnodarského kraje, kterým se podařilo vytvořit unikátní materiály pro exkurze. Celkem bylo nahráno 6 exkurzních programů na 300 nositelích pro tři destinace.

Například audio materiál vyhlídkové exkurze po Petrohradu dosáhl 4 hodin 25 minut souvislé nahrávky a audio materiál o Petěrgofu 1 hodinu 45 minut.

Trasa audioprůvodce po Krymu zahrnuje Kerč (3 hod. 30 min.), Jaltu (4 hod. 25 min.), Sevastopol  (3 hod. 5 min.).

Při vytváření audioprůvodce po Soči (4 hod. 2 min.) bylo prioritou olympské téma, co se odrazilo nejenom v textu, ale taky na turistických mapách, provedených v sportovním duchu.

Při přípravě materiálů byl dodržován princip autonomie každého exkurzního objektu a jeho různorodé představení. Současně v textech bylo nejvíce pozornosti uděleno historickým událostem, které měly klíčový význam pro rozvoj jednotlivých regionů a jejich kulturní samobytnost.

Překlad všech exkurzních materiálů do angličtiny, jejich adaptace pro zahraničního posluchače provedl zkušený překladatel, nositel jazyka, co zabezpečuje nejvyšší kvalitu a zajímavost přeloženého kontentu.

Nahrávaní připravených materiálů ve dvou jazycích probíhalo ve vlastním nahrávacím studiu společnosti Rozhlasový průvodce. Text namluvili profesionální hlasatelé.

Co se týče samotných zařízení Audioprůvodce, odborníci inženýrsko-technického odělení společnosti, zvlášť pro tento projekt, vyrobili několik set vynikajících a spolehlivých zařízení, které svým vzhledem a funkčností potěší budoucí uživatele.

Podle záměru vývojářů a podle technického zadání má být ke každému Audioprůvodci přiložena mapa s navrhovanými turistickými trasami a pořadovým číslem objektů, pro pohodlné přehrávaní exkurzí. Tyto mapy dizajnéři společnosti vyvinuli s ohledem na rekomendace průvodců a regionalistů, kde byli některé turistické clustre zvětšeny a vyneseny zvlášť. Podle ocenění odborníků byl vytvořen vynikající a funkcionální produkt, který určitě obohatí sortiment turistických výrobků uvedených regionů.

Testovací aprobace audioprůvodců AG-11 s připraveným audio kontentem ve smíšených skupinách ruských a zahraničných turistů to potvrdila. V rámci takového průzkumu 90% optaných dalo jednoznačně kladné hodnocení inovaci (10% nevědelo odpověď), přičemž 70% optaných poznamenalo, že jsou připraveni doporučit používání audioprůvodců svým přátelům a blízkým.

Hlavní výhodu audioprůvodců nazvali optaní turisté volnost pohybu, nezávislost, bez tlačenic, možnosť samostatně nakládat se svým časem a v případě nevyhnutnosti opakovaně vyslechnout materiál.

„Hodnotíme svou práci na splnění státní zakázky na vytvoření série unikátních audioprůvodců pro nejdůležitější destinace RF jako vklad do rozvoje mezinárodní individuální turistiky, zvýšení kavlity služeb pro ruské přijímající podniky. Přistoupili jsme k tomuto projektu s vysokou mírou odpovědnosti, protože chápeme, že náš výrobek budou užívat tisíce lidí několik let a podle něj budou soudit o úrovni ruských technologií a turistickém odvětví naší země“, komentoval událost generální ředitel společnosti Rozhlasový Průvodce s.r.o. Sergej Davletšin.