Notiek ielāde...
+7 (812) 575 58 24
+7 (495) 227 87 84
 • Radioguide
 • Audioguide
 • Sinhronās tulkošanas sistēmas
 • Satelītu ekskursiju sistēma
 • Konferenču un forumu organizēšana
Nozaudēto uztvērēju meklēšanas funkcija

Sinhronās tulkošanas sistēma IntelRG

Pults IC–10
Analogā signāla ievada Ethernet tīklā ierīce (AIPIn) un tīkla komutators.
Radiomodulis, kurš raida signālu uz auditoriju.
Divas garnitūras IC-10 vadības pultij
Daudzkanālu sinhronās tulkošanas sistēma IntelRG – oriģināls, praktisks un mobils risinājums pilnvērtīgai tehniskai nodrošināšanai jebkurā pasākumā, kurā nepieciešama sinhronā tulkošana.
ISM diapazons
2.4–2.483 GHz
Pārraides kanālu skaits: 120
Mobila sistēma
Skaņa CD kvalitātē 44,1 kHz, 16 biti
Radio pārklājums - 250 metri
Aizsardzība pret noklausīšanos
Tulku pulšu sakari izmantojot IP tīklu
Skārienjūtīgas vadības pultis
Nozaudēto
uztvērēju meklēšanas funkcija
Galvenās atšķirības no pieejamajām infrasarkano un radio sinhronās tulkošanas sistēmām:
 1. Nav īpašu prasību pret telpas konfigurāciju.
 2. Nav infrasarkano raidītāju – paaugstināta sistēmas mobilitāte, būtiski ātrāka sistēmas izvietošana.
 3. Iespējams izmantot ārtelpās, jo sistēma var strādāt no akumulatoriem, bez pieslēgšanas elektrotīklam.
Sistēmas darbības princips
 1. Uz analogā-ciparu pārveidotāja pienāk signāls no mikrofoniem.
 2. Pārveidotais signāls ciparu formātā nonāk uz tīkla komutatoru.
 3. Tīkla komutators signālu sadala pa tulku pultīm (IC10).
 4. Pults (IC-10) ciparu signālu pārveido analogajā un nosūta tālāk tulka austiņās, kurš veic sinhrono tulkošanu (piemēra labad, no franču uz angļu valodu).
 5. Pirmā tulka pults skaņas signāls (angļu valoda) tiek atkal pārveidots ciparu formātā un nonāk uz otrā tulka pulti.
 6. Otrā tulka pults (IC-10) pārveido ciparu signālu analogā, pēc kā signāls nonāk tulka austiņās, kurš tagad tulko no angļu valodas uz vācu.
 7. Tālāk skaņu signāli no tulku pultīm ciparu formātā tiek nosūtīti uz tīkla komutatoru.
 8. No tīkla komutatora signāls tiek sūtīts uz radiomoduli.
 9. Radiomodulis raida signālu 2.4-2.483 GHz frekvenču diapazonā, kuru klausītāji auditorijā uztver savos RG-07 uztvērējos. Uztvērējs pārveido ciparu signālu analogā (lietotāja izvēlētajā valodā, šajā gadījumā – angļu, vācu un franču) un atskaņo to austiņās.